PRÁCA: Kritiku odložte na inokedy, teraz by sa nehodila.

CITY: Hľadajte najprv správny moment, keď chcete niečo dôležité povedať.

KONDÍCIA: Ak nebudete mať sily, nahraďte ich odhodlaním. Niekedy je to účinnejšie.