PRÁCA: Malé nedorozumenie môže byť napokon užitočné.

CITY: Urobte partnerovi radosť, aby musel pozitívne reagovať.

KONDÍCIA: Čo zvládnete, závisí od iných. Pomoc sa vám zíde. Neodmietajte ju.