PRÁCA: Veľa počúvajte. Nové nápady visia vo vzduchu, len sa chytiť šance.

CITY: Jasne načrtnite partnerovi mantinely. Odtiaľ potiaľ.

KONDÍCIA: Buďte tam, kde je vám dobre. Aspoň na chvíľu načerpajte sily.