PRÁCA: Nerobte radikálne kroky. Pomaly, postupne.

CITY: Partner bude zvedavý, niečo mu musíte povedať. Spôsob bude dôležitejší ako obsah.

KONDÍCIA: Máte málo síl, tak nemajte veľa rečí.