PRÁCA: Viac vám to bude myslieť. Manuálne to bude bieda.

CITY: Usporiadajte si myšlienky v hlave a uvedomte si, čo je naozaj dôležité.

KONDÍCIA: Nesúperte s časom. Všetko len pekne pomaly.