PRÁCA: Vráťte sa k starším riešeniam, budú fungovať.

CITY: Reakcia na vaše kroky bude mierne oneskorená. Nevzdávajte to!

KONDÍCIA: Čo môžete, to urobte. Teraz na to máte, tak to využite