PRÁCA: Niektorí by chceli žať, kde nesiali. Pozor na to. Svoje nápady si teraz strážte.

CITY: Nehazardujte s partnerovými citmi. Robte to jemne.

KONDÍCIA: Dodržiavajte systém, ušetríte veľa energie.