PRÁCA: Zlatá stredná cesta je dobrá, nerobte vylomeniny.

CITY: Občas je rozumné mlčať alebo aspoň veľa nehovoriť. Oplatí sa to.

KONDÍCIA: Kroťte sa, nechajte si aspoň malú zásobu síl. Budete ju čoskoro potrebovať.