PRÁCA: Ukáže sa, čo ste urobili dobre a čo horšie. Podľa toho sa nastavte do budúcnosti.

CITY: Reagujte prudšie len na to, čo je úplne mimo pravidiel.

KONDÍCIA: Vaše sily sa budú strácať pomalšie než inokedy.