KONDÍCIA: Míňajte energiu primerane svojmu veku. A neprepínajte sa.

PRÁCA: Budete mať aspoň jeden výnimočne svetlý moment. Niekedy nám to musí stačiť.

CITY: Opatrne s láskou, aby ste sa hneď na úvod nepopálili. KONDÍCIA: Nastavte si vlastné tempo, inak vám ho vnútia iní.