PRÁCA: Niekde je chyba, ale len ťažko sa bude dať nájsť.

CITY: Počúvajte hlas rozumu, srdce by si malo dať oddych. Neprinesie dobré rady.

KONDÍCIA: Potrebujete vidieť dobrý príklad, inak sa nepohnete z miesta.