PRÁCA: Presvedčte sa, či stojíte na správnej strane. Prestíž nie je všetko.

CITY: Menšia meditácia nezaškodí. K tej nikoho nepotrebujete.

KONDÍCIA: Premyslite si plán a vyhnete sa časovým stratám.