PRÁCA: Čím viac malých úloh, tým viac sa bude strácať cieľ.

CITY: Vydržte, neponáhľajte sa. Nech prvý krok spraví partner. Potom reagujte.

KONDÍCIA: Nezabúdajte na dostatočný odpočinok po práci. Aj aktívny.