PRÁCA: Budete súčasťou iných plánov, aj keď o tom ešte neviete. Nebojte sa toho.

CITY: Otvoria sa vám možnosti, treba len nájsť odvahu.

KONDÍCIA: Dodržiavajte aký-taký denný režim. Pomáha to všetkému.