PRÁCA: Máte nielen povinnosti, ale aj práva. Žiadajte ich. A nedajte sa odbiť.

CITY: Nedorozumenie haste v zárodku, nech sa nerozhorí. Bolo by neskoro.

KONDÍCIA: Šetrite sa, aby ste mali sily na záver týždňa.