PRÁCA: Vaše návrhy nemusia uspieť, ale nech urobia rozruch. Malá revolúcia je namieste.

CITY: Pokojne sa predvádzajte. Sú ľudia, ktorým to imponuje.

KONDÍCIA: Buďte vonku toľko, koľko sa len dá.