PRÁCA: Hľadajte iné riešenia, tie tradičné už nebudú stačiť. Musíte prísť s niečím novým.

CITY: Pôjde to tak, ako si to nastavíte. Obaja, nie jeden.

KONDÍCIA: Spomaľte, netreba sa hneď vyšťaviť. Doprajte si oddych.