PRÁCA: Elegantné riešenie existuje, ale žiada si to viac a lepšie myslieť. Dajte si tú námahu.

CITY: Čo vyčítate partnerovi, to môžete vyčítať aj sebe. Teraz nie je rozdiel.

KONDÍCIA: Skúste viac hovoriť, ako konať. Šetrí to sily.