PRÁCA: Ak sa prekážka nedá preskočiť, skúste ju obísť. Niekedy je správna tá druhá cesta.

CITY: Tajomstvo sa neprezrádza, ani cudzie, ani svoje.

KONDÍCIA: Čo začnete, to nemusíte dokončiť. Máte málo síl.