PRÁCA: Vráťte sa späť o jeden krok a znovu ho zopakujte. Pomôže to.

CITY: S nívať môžete aj v bežnom živote. Prospieva to a zlepšuje náladu.

KONDÍCIA: Boj so stresom nebude ľahký, ale nerezignujte. Použite relaxačné techniky.