PRÁCA: Niektoré okolnosti vám bude treba vysvetliť, aby ste neskĺzli k predčasným záverom.

CITY: Potrebujete väčšie sebavedomie, potom to pôjde.

KONDÍCIA: Opatrne, nech sa nezraníte pri banálnej veci.