PRÁCA: Vyberte si ťažšiu cestu, na konci je väčšia odmena.

CITY: Nič si nedokazujte, bol by z toho len zbytočný súboj. Nepotrebujete to.

KONDÍCIA: Žiadne zázraky, ale všetko v pohode zvládnete. Potom však zaberte.