PRÁCA: Uchovajte si hodnoty. Porušiť ich nestojí za to.

CITY: Čo nemusíte, to nerobte. Iniciatívu tentoraz nechajte na partnera.

KONDÍCIA: Viete, čo robiť? Tak miniete minimum síl. Na to upriamte pozornosť.