PRÁCA: Hneď reagujte na to, čo sa vás týka. Viete to šikovne zvrátiť.

CITY: Vráťte sa z oblakov späť na zem. Aj tam bude príjemne.

KONDÍCIA: Skúste aspoň na chvíľu vypnúť. Utečte stresu.