PRÁCA: Budete na hranici svojich možností, tak opatrne, aby ste sa nepreťažovali.

CITY: Pripravte sa na kompromis. Inak sa to nedá vyriešiť.

KONDÍCIA: Spoločne to pôjde ľahšie, ale zase nie úplne ľahko.