PRÁCA: Niektorých ľudí nedokážete dobre odhadnúť.

CITY: Aj povrchné vzťahy sú pre náš život dôležité a môžu byť aj celkom príjemné.

KONDÍCIA: Máte dostatok síl, ale nedostatok vôle. Premôžte sa!