PRÁCA: Prešľapujete na mieste. Chce to nejaký nový impulz.

CITY: To pekné príde vtedy, keď to nebudete očakávať. Viac spontánnosti.

KONDÍCIA: Dobrá rada bude nad zlato, ušetrí vám sily. Obráťte sa na odborníkov.