PRÁCA: Kde začnete, tam aj skončíte. Veľmi sa nepohnete. Nevadí, nechajte to nateraz tak.

CITY: Nechcite všetko okamžite, radšej pekne postupne.

KONDÍCIA: Silu máte, ale nevyplytvajte ju hneď v prvý deň.