Otestujte sa! Viete dokončiť najznámejšie príslovia a porekadlá? Teraz sa to ukáže...
Diskusia 
Zdieľať článok

Menu:

Rubriky

Otestujte sa! Viete dokončiť známe príslovia a porekadlá?

3.7. 16:30 Všetci ich používame alebo z času na čas počujeme. Viete doplniť správny koniec najznámejších prísloví a porekadiel? Otestujte sa!

1/15 Doplňte posledné slovo: Aj najtuhšie drevo...

2/15 Doplňte: Aj najmilší hosť,...... dosť

3/15 Doplňte: Ako si kto ustelie, tak bude.....

4/15 Doplňte: Ako sa do hory volá, tak sa z hory....

5/15 Doplňte: Človek ........ neustúpi.

6/15 Doplňte: Čo Janík zameškal, Jano........

7/15 Doplňte: Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na....

8/15 Doplňte: Čo vysoko letí, nízko .....

9/15 Doplňte: Darovanému koňovi na ...... nepozeraj.

10/15 Doplňte: Dočkaj času ako hus ......

11/15 Doplňte: Kto mlčí, ten ......

12/15 Doplňte: Lepšie chlebík v pokoji ako koláč v ......

13/15 Doplňte: Nepamätá vôl, kedy ...... bol.

14/15 Doplňte: Oženiť sa, to nie je chleba ......

15/15 Doplňte: ....... nikto z neba nespadol.

Hrať znova Ďalšie kvízy Pochváľ sa s výsledkom

Video