Trinásťročný Adam je na prvý pohľad zdravý tínedžer. Od narodenia však bojuje s 50-percentnou stratou sluchu a bez načúvacieho aparátu nepočuje zvuky ani nerozumie ľuďom naokolo. Aj napriek hendikepu je vynikajúcim žiakom. Nevyniká však len v škole. Aj keď to znie neuveriteľne, ani poškodený sluch mu nezabránil vytvoriť si silné puto k hudbe a naplno sa venovať hre na heligónke. „Je to hudobník samouk. Manžel mu napíše, ktoré gombíky stláčať, a ide podľa nich. No presne vie, kedy sa pomýli, a hľadá ten správny tón," teší sa zo svojho bojovníka mamina Eva.

Na kvalitný načúvací prístroj získala rodina príspevok z grantového programu Bojovníci za zdravie, ktorý založila zdravotná poisťovňa Dôvera. Ide o jedinečný projekt, vďaka ktorému bojovníci ako Adam získali dokopy viac ako 1,5 milióna eur na úhradu zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zo zákona. Neprepláca ich teda žiadna zdravotná poisťovňa.

Ak chcete aj vy požiadať o príspevok na akúkoľvek liečbu, ktorá vám pomôže zlepšiť vaše zdravie, stačí vyplniť elektronickú žiadosť na stránke www.bojovnicizazdravie.sk v termíne od 3. septembra do 6. októbra 2021. Podporení žiadatelia od nás získajú peniaze na absolvovanie zákroku, špeciálnej liečby, rehabilitácie alebo na úhradu lieku či zdravotníckej pomôcky.