Koľké z nás chcú konečne začať robiť niečo nové, o čom dlho snívajú, ale nemajú odvahu urobiť ten prvý krok. Brzdí nás mnoho vecí, ako výsledok, či sa to podarí, či nás nevysmejú, nezlyháme, či na to nedoplatíme a neotočí sa to proti nám a tak ďalej. Niektoré z nás sa v tých negatívnych predstavách vedia doslova kúpať, ale teraz si rozoberieme na drobné, ako to premôcť a stať sa odvážnejšou.

Čo je strach a ako funguje

Je to prirodzený inštinkt, ktorý máme zabudovaný v génoch a ktorý vzniká ako emočná reakcia na nebezpečenstvo a ohrozenie alebo neznáme situácie. Prejavuje sa aj fyzicky a je to spôsob organizmu, ako nás upozorniť na hrozby a nasmerovať na pud sebazáchovy. Keď sa vystavujeme novým neznámym situáciám, strach nám dáva signál, že musíme zbystriť pozornosť a vziať do úvahy riziká a možné následky. Fyzické prejavy strachu môžu zahŕňať zrýchlené dýchanie, zvýšený tep, napätie svalov, zvýšenú potrebu močenia, pocit nepokoja alebo nevoľnosť.

Súvisí so sebahodnotou

Čím sme sebavedomejšie, tým menej sa bojíme.
Zdroj: Shutterstock

Zdravé sebavedomie pomáha púšťať sa do neznámych vecí. To ale neznamená, že ak máme zdravé sebavedomie, máme aj menej obáv skúšať nové veci a neberieme ich príliš vážne. Ak vnímame svoju sebahodnotu, tak jedno je lepšie: nemáme potrebu neustále sa porovnávať alebo cítiť sa menejcenne, keď sa nám niečo nepodarí. Preto je pre začiatok dobré si uvedomiť, že  sebahodnota nie je nezmeniteľná a že môžeme pracovať na jej posilnení. Keď prekonávame svoje obavy a strachy, budujeme si nové skúsenosti a získavame väčšie sebavedomie.

Tu je 10-bodový návod, ako zvládnete každý nový začiatok

Čítajte na 2 strane...