Je to dlhý proces rozhodovania a zvažovania, pokiaľ obeť „zloží masku“ a prizná si pred sebou a okolím, že má problém?

Veľký význam má reakcia obete na prvé incidenty násilia. Ženy, ktoré aktívne zareagovali v počiatočnej fáze zneužívania, napríklad kládli útočníkovi podmienky ohľadne ďalšieho spolužitia, hrozili sankciami a zverejnením incidentu, sú aj neskôr schopné účinne zareagovať na pokračujúce násilie. Vyhľadajú poradňu, odídu od násilníka k rodine, alebo do azylového domu. Ženy s pasívnou reakciou na prvé incidenty budú s veľkou pravdepodobnosťou obeťami dlhotrvajúceho zneužívania. Tieto obete vyhľadávajú pomoc až v momente, keď sú presvedčené, že im ide o holý život. Vo všeobecnosti tiež platí, že čím dlhšie násilie trvá, tým horšie sa rieši. Pretože žena časom stráca schopnost reálne vyhodnotiť nebezpečenstvo, a tiež nie je ochotná alebo nevládze, či nedokáže od agresora odísť.

Zdroj: Občianske združenie Pomoc obetiam násilia

Je to v čase korony tažšie alebo iné?

Bolo to ťažšie v prvej vlne, pretože ňou bola zaskočená celá spoločnosť a mnohí odborníci pozatvárali svoje pracoviská, sprísnil sa režim fungovania, azylové domy žiadali pred prijatím dodržiavanie karantény a keď tam obeť prišla, opäť bola v karanténe. Tiež obete skôr volili taktiku „neupozorňovať na seba“, keďže agresor bol doma, a s ním aj deti, a nevedelo sa, dokedy to potrvá. Keď nám volali, bolo to zo zamknutých kúpeľní či pivníc, s tým, aby sme im my nevolali späť, že ony sa ozvú, keď budú môcť. Myslím, že v druhej vlne vďaka pandemickým plánom na základe pokynov z uznesení vlády a mnohým odporučaniam je to o niečo jednoduchšie.

Ako a kde môže obeť začať problém riešiť?

Ide o poradenstvo právne, psychologické i sociálne, telefonicky na Linke pomoci zvýhodnenej z celého územia SR (0850 111 321). Ďalšie kontakty môžete nájsť na stránke http://pomocobetiam.sk/kontakt/.

Do 20. novembra 2020 prebieha zbierka na pomoc obetiam domáceho násilia. Prispieť môžete tu: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/6927. Ďakujeme.