Milan Kulkovský dal do pozornosti aktivitu fotografa Jána Rábaru, ktorý chce pomôcť rodine jeden a polročnej Elišky, ktorá trpí vzácnym ochorením s názvom Treacher Collins syndróm, píše Šarm

"Ak ste videli film Wonder alebo po slovensky Obyčajná tvár, hlavný hrdina mal tento syndróm. S týmto syndrómom je spojená deformita tváre a problémy s tým súviace, ľudia s týmto syndrómom nemávajú mentálne postihnutie, dokonca často mávajú vyššie IQ... Eliška je usmievavé, veľmi šikovné a rozumné dievčatko, ktoré síce vyzerá inak, ale je ako ostatné detičky. Kvôli jej vzhľadu býva niekedy nechcene pútačom pozornosti. Deti v jej veku zatiaľ nevnímajú, že je iná a my len dúfam, že posmešky kvôli jej vzhľadu budú minimálne a bude stretávať samých dobrých ľudí ako doteraz, ktorí ju budú mať radi taká aká je," tieto slová Eliškinej mamy priniesol Ján Rábara na svojej facebookovej stránke.