Občianske združenie DOMOV – DÚHA vzniklo v roku 2004 na podnet, z potrieb a za podpory Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore pre UNICEF. Napriek tomu, že LDI poskytovala a stále poskytuje dištančné poradenstvo, neraz stáli jej pracovníci pred úlohou pomôcť ohrozeným deťom, ktoré sa ocitli na ulici.

Zdroj: Shutterstock

Pomáhajú tým, ktorí to potrebujú

Preto riaditeľka linky Ing. Dzurindová iniciovala vznik detského krízového strediska, ktoré poskytovalo pomoc zanedbávaným, zneužívaným a týraným deťom, ako aj matkám s deťmi, ktoré boli vystavené násiliu zo strany blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. „Kapacita KS DÚHA je 24 lôžok a hlavným cieľom bolo riešiť problémy rodín tak, aby sa čo najviac detí mohlo vrátiť späť do svojho prirodzeného prostredia – domov.“vysvetľuje nám pani PhDr. Dagmar Povodová, riaditeľka. „Ak sa sanovať rodinu nepodarilo a my sme nenašli žiadne ďalšie zdroje starostlivosti o tieto deti – odchádzali do detských domovov. V roku 2018 sa výrazne zmenila legislatíva a my sme sa pretransformovali na KS DÚHA - centrum pre deti a rodiny, čím sme z časti prevzali na seba úlohu detského domova, a to práve pre tie deti, ktoré nemajú kam ísť.“

Zdroj: Picasa

Vzali ich pod svoje krídla

Ako hovorí pani riaditeľka, ostala im aj druhá skupina – mamičky s deťmi, kde zlyháva výchova, zlyháva zosúladenie rodičovstva a práce, komunikácia medzi rodičmi – partnermi, čo sa podpisuje na výchove detí. Táto skupina dostáva prostredníctvom sociálnych pracovníkov, psychológov a vychovávateľov niekoľkomesačnú možnosť na zdokonalenie svojich rodičovských zručností a po maximálne pol roku musia od nás odísť.

Zdroj: Shutterstock

Pani riaditeľka nám ďalej vysvetľuje neľahkú problematiku ohľadom umiestňovania detí: „Po krátkom čase našej práce sme získali skúsenosť, že krízovému stavu a následnému umiestneniu dieťaťa do zariadenia by sa v mnohých prípadoch dalo predísť včasným podchytením problémov a pomoci odborníkov. Tak sme  v roku 2007 naše služby rozšírili o ambulantné poradenstvo – sociálne a psychologické.“ Podľa jej slov ho navštevujú ženy, ktoré majú problémy v partnerstve alebo manželstve rôzneho druhu, partneri/manželia s výchovnými problémami u svojich detí, deti s problémami v škole, osobnostnými problémami a podobne.

Má to zmysel

Zdroj: PhDr. Dagmar Povodová

V roku 2015 v rámci projektu Nórskeho finančného mechanizmu otvorili ďalšie zariadenie – Bezpečný ženský dom DÚHA, ktorý má 16 lôžok, je na utajenej adrese a slúži ženám po násilí. „Okrem sociálneho a psychologického poradenstva, diagnostiky a psychoterapie tu poskytujeme ženám aj bezplatné právne služby, pretože každá z nich - bez výnimky - potrebuje,“ informuje pani Povodová a ďalej rozpráva s láskou o svojej práci: „Ak sa dnes obzriem za našou 15 ročnou prácou – vidím za sebou stovky žien a detí, ktorým sme pomáhali. Mnohí naši bývalí klienti - naše deti, dnes už mladé ženy a mladí muži, nás aj po rokoch navštevujú, prídu nás ubezpečiť, že chytili svoj život za lepší koniec, ako ich rodičia a že sa budú veľmi snažiť, aby ich deti neskončili v krízových centrách a detských domovoch. Mamičky, ktoré strávili u nás časť svojho života, sa prídu pochváliť novou prácou, novým partnerom, novým bábätkom, novou rodinou. Ale v podstate prídu poďakovať, že sa u nás mohli odraziť od dna a s našou pomocou zvládli cestu do lepšieho života,“ hovorí s radosťou.

Aby nik nemusel ostať hladný...

No nezabúda dodať, že aj oni dostávajú pomoc od druhých. „O poďakovanie sa však treba podeliť, pretože takýto výsledný obraz sa popri našej práci skladá z celej mozaiky pomoci malých a veľkých darcov, prispievateľov a podporovateľov.“

Zdroj: Shutterstock

Pani Povodová vraví, že klientky, ktoré sú nútené opustiť svoj domov a využiť ich služby majú totiž všetky jedno spoločné – hmotnú núdzu. Základná existenčná nevyhnutnosť ako je dostatok jedla nie je pre každého samozrejmosťou. „Veľkou pomocou sú preto projekty, ktoré sú práve na potravinovú pomoc zamerané. V súčasnej dobe prebieha krásny projekt firmy LIDL „Podeľ sa a pomôž“, kde má možnosť každý priamo v predajni počas svojho nákupu prispieť darovaním potravín.“ Tie potom rozdeľujú ženám a ich deťom, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a momentálne nevedia dať svojim deťom všetko, čo potrebujú. „Je to pre ne veľká pomoc,“ dodáva s úprimnou vďakou v očiach.

Zdroj: PhDr. Dagmar Povodová

Lidl pomáha

Najmä v časoch Vianoc by sme nemali zabúdať pomáhať. No pomoc sa zíde po celý rok. Projekt „Podeľ sa a pomôž“ od jedného z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku, Lidl Slovensko, je dlhodobý projekt potravinovej pomoci. Prebieha vo všetkých 145 predajniach Lidl na Slovensku a bude prebiehať celoročne. Takto chce zabezpečiť pravidelnú a dlhodobú potravinovú podporu obyvateľom ohrozeným rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Primárne sa orientuje na na deti a mladé rodiny, a tak boli pre tento projekt vybrané organizácie, ktoré sa starajú o deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia a osamelé a týrané matky. Okrem krízových centier a detských organizácií v ich zozname nájdete aj organizácie venujúce sa pomoci seniorom, ľuďom bez domova, či ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktoré to najviac potrebujú. Zoznam organizácii nájdete na https://www.spolocenskazodpovednost.sk/spolocnost#podel-sa-pomoz.

Ako môžete pomôcť?

Ako sa hovorí – pomáhať je ľudské a v prípade projektu „Podeľ sa a pomôž“ aj naozaj jednoduché. Stačí, ak ako zákazník LIDL Slovensko odovzdáte časť nakúpených trvanlivých a suchých potravín do špeciálne označeného koša v akejkoľvek Lidl predajni, v zóne za pokladnicami. Kôš je označený nielen logom spoločnosti Lidl a názvom projektu „Podeľ sa pomôž“, ale aj špeciálnym plagátom s názvom organizácie, ktorej zozbierané potraviny pravidelne odovzdávajú. Každý kto do zbierky prispeje, je transparentne informovaný o tom, komu jeho potravinová podpora pomôže a podporí tak komunitu priamo vo svojom meste, resp. v jeho blízkom okolí. Spoločnosť ich následne odovzdá organizácii vo vašom meste, ktorá sa stará o ľudí v núdzi.

Zdroj: shutterstock

Ktoré potraviny darovať, a ktoré nie?

Všetky suché a trvanlivé potraviny darovať môžete. Napríklad:

- cestoviny
- ryža
- múka
- strukoviny
- cukor, soľ, koreniny
- olej
- ovsené vločky
- cereálie
- konzervy
- trvanlivé mlieko
- a iné.

Tieto naopak nie:

- chlieb a pečivo
- čerstvé mlieko
- mliečne produkty
- vajíčka
- mäso a ryby
- ovocie
- zelenina
- a iné potraviny, ktoré si vyžadujú chladenie alebo mrazenie

Pomáhať je ľudské a nikto z nás nevie, kedy sa v núdzi icitne on, karta sa obráti a bude sám potrebovať pomoc druhých.