Niektoré prieskumy ukázali, že šťastie je prchavé a bez hlbšieho zmyslu plytké, egocentrické s dôrazom na brať. Ak však namiesto šťastia nájdeme v živote aj zmysel, prekonávame tým prítomosť a pocit spokojnosti má trvalejší charakter. Navyše nás uspokojuje dávanie, ktoré sa so zmyslom života spája. Vážnou previerkou je, ak sa nám udeje niečo tragické. Nepriazeň osudu ľahko spôsobí, že pocit šťastia vyprchá, ale pocit zmysluplnosti (ak sme ho už predtým objavili) pretrvá. A my budeme mať dôvod, prečo ďalej žiť.

Stanka Sabolová, terapeutka autorka projektu Šťastná žena

Ako vnímať šťastie? Je medzi zmyslom života a šťastím rozdiel – ako to vyšlo v prieskumoch? Ako to vnímate vy?

V mojom vnímaní áno. Poznám ľudí, ktorí objavili zmysel svojho života a sú šťastní, no rovnako poznám aj takých, ktorí aj napriek tomu majú v živote veľa nepohody. Nájdenie zmyslu života je veľmi dôležité, no nie je to jediná oblasť, ktorá sa podpisuje na tom, či budeme šťastní. Ešte sú tu vzťahy, kultivovanie svojej povahy, využívanie svojich darov, zvládanie výziev, zodpovednosti, rozvíjanie spirituality, ochota učiť sa, životná flexibilita... Keď nájdeme zmysel života, objavíme, prečo sme tu. No keď pochopíme, o čom je šťastie, vieme, ako svoje poslanie žiť.

Ako si udržať pocit šťastia, keď sa nám v živote nedarí?

Mali by sme prestať pocity šťastia spájať s tým, či sa nám darí, alebo nie. Šťastní môžeme byť aj vtedy, keď veci nejdú podľa nášho plánu. V takejto chvíli si napríklad môžem povedať: „Smiem sa cítiť zle. No a čo?“ V tom momente prijímam svoje pocity a začínam ich vlastniť. A všetko, čo vlastním, môžem aj zmeniť. Možno to nepôjde hneď, možno to chce čas, aby sme pochopili, aká lekcia je v týchto nepríjemnostiach ukrytá. Ale zvládneme to. (úsmev) Ak si osvojíme takýto postoj k životu, máme vyhrané a stali sa z nás skutočne šťastní ľudia.