Podľa najnovšej anglickej štúdie, ktorej sa zúčastnilo až 2000 ľudí, predstiera viac ako jedna pätina z nich, že sú niekým, kým nie sú. Svoje pravé ja neukážu ani tým najbližším, dokonca priznali, že ich poriadne nepozná ani len ich polovička či najlepší kamarát.

Podľa štúdie má väčšina ľudí v priemere okolo desať kamarátov, no svoje pravé ja ukázali maximálne dvom z nich. Táto štúdia mnohých šokovala a nie práve v tom pozitívnom slova zmysle. Podľa odborníkov je totiž veľmi dôležité, aby sa ľudia mohli zdôveriť svojim blízkym a byť v ich okolí samými sebou...

Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Zdroj: Shutterstock

„Tieto štatistiky sú veľmi smutné a znepokojujúce,“ povedala jedna z odborníkov, ktorá pripravovala vyššie spomínaný prieskum.
Každý potrebuje aspoň jedného človeka, ktorému sa môže naplno otvoriť a fakt, že jedna patina ľudí priznala, že nemajú nikoho, je skutočne alarmujúce. Takouto osobou by mal byť buď kamarát, kolega, člen rodiny alebo aj sused...

Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Zdroj: Shutterstock

A s čím majú problém ľudia zdôveriť sa? Väčšinou sa boja odhaliť svoje strachy, frustráciu, a tiež často zatajujú, že sú smutní z niektorých udalostí alebo celkovo – zo životných situácií.

Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Zdroj: Shutterstock

To však nie je ani z ďaleka to jediné, čo ľudia pred svojimi blízkymi skrývajú! Až štrnásť percent opýtaných priznalo, že neukážu svoj skutočný humor alebo dokonca skrývajú svoje city...

Ďalší zas neukážu, keď žiarlia. Ako to máte vy? Dokážete byť sami sebou alebo máte podobné problémy?

Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Podľa prieskumov o tomto klame obrovské množstvo ľudí: Nájdete sa v tom?
Zdroj: Shutterstock