Zároveň nás informujú, že pribúdajú prípady, keď mala pandémia vplyv na zamestnanosť. Ponúkame vám praktické rady, ako v takýchto prípadoch postupovať.

Prevádzky sa zavreli a už neotvorili pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo v dôsledku mimoriadnej situácie. Zamestnávatelia znižovali počet svojich zamestnancov a prepúšťali aj fabriky. O prácu prišli mladí ľudia, ktorí boli zamestnaní len krátko, ale aj tí, ktorí mali len pár rokov do dôchodku. Aj toto priniesla mimoriadna situácia na Slovensku.

Covid-19 sa dotkol mnohých

Pandémia koronavírusu sa tak nepriamo dotkla i tých, ktorí na Covid-19 neochoreli. Prepúšťanie je sprievodný jav vplyvu koronakrízy. Ekonomické aktivity mnohých zamestnávateľov poznačila mimoriadna situácia, núdzový či výnimočný stav, ktoré vznikli v dôsledku pandémie. Zamestnávatelia a štát sa snažia udržať zamestnanosť, no ani pomocou štátnej podpory sa nedarí udržať taký počet zamestnaných, ako bol začiatkom tohto roka.

Čo robiť po prepustení z práce

Nezabúdajme však, že každé skončenie pracovného pomeru si vyžaduje dodržanie určitých pravidiel i v súčasnosti. Spýtali sme sa preto odborníčky, ako postupovať v prípade, že ste sa stali nezamestnanými a aké možnosti úrad práce sociálnych vecí a rodiny momentálne ponúka.

Radí Mgr. Mária Hrehová, PhD. z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Mgr. Mária Hrehová, PhD.
Mgr. Mária Hrehová, PhD.
Zdroj: archív

Ako má postupovať nezamestnaná osoba, ktorá v dôsledku pandémie prišla o prácu?

Ak sa občan dostane do situácie, že stratí prácu, a chcel by pomoc pri hľadaní novej, môže využiť služby úradu práce. Evidencia na úrade práce nie je zákonnou povinnosťou, občan, ktorý sa dobrovoľne rozhodne evidovať, deklaruje, že chce a môže pracovať a hľadá si prácu. Z evidencie mu vyplývajú výhody aj povinnosti. Jednou z výhod je to, že štát zaňho hradí zdravotné poistenie (ak občan zostane dobrovoľne nezamestnaný, poistky si hradí sám), úrad práce mu sprostredkúva vhodné zamestnanie, poskytuje nástroje, ktoré mu môžu pomôcť získať prácu, a ďalšie aktivity. Na druhej strane si občan musí plniť povinnosti voči úradu a aktívne pristupovať k hľadaniu práce a spolupracovať s úradom.

Vznikli nejaké nové skutočnosti s podávaním žiadosti?

Od 15. 6. 2020, ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska občana), môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie jedným z uvedených spôsobov uvedených v § 34 ods. 1 alebo podľa § 72al, ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:

- osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu,

- elektronickými prostriedkami, žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, prostredníctvom portálu www.slovensko.sk,

- elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
Na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vzor žiadosti si môže stiahnuť zo stránky úradu práce.

Kedy sa treba evidovať ako žiadateľ o prácu?

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, po splnení zákonných podmienok je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania. Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, po splnení zákonných podmienok je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.

Ponúkate pomoc ľuďom, ktorí sú v krízovej situácii?

Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu, osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, no túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie, môže v rámci projektu Prvá pomoc požiadať o SOS dávku. Bližšie informácie a vzor žiadosti: www.pomahameludom.sk.

Poskytuje ÚPSVaR takýmto ľuďom nejaké výhody či opatrenia, ktoré im pomôžu prečkať čas, kým si znova nájdu prácu?

Občan, ktorý prišiel o prácu a podľa zákonných pravidiel Sociálnej poisťovne, ktorá priznáva a vypláca podporu v nezamestnanosti, má nárok na podporu v nezamestnanosti, ju môže poberať. V súčasnosti v stave mimoriadnej situácie je poberanie tejto dávky predlžované, teda viac ako obvyklých 6 mesiacov.

A ak občan nemá nárok na podporu?

Ak občan nemá nárok na podporu v nezamestnanosti a nemá príjem, môže na úrade práce požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Bude mu priznaná, ak splní zákonom stanovené podmienky.

Evidujete zvýšenie nezamestnanosti z dôvodu vplyvu koronavírusu ?

Pandemická situácia naozaj zasiahla hospodársky život v celej spoločnosti, a to nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Áno, vplyv sa prejavuje aj vo zvýšenom počte ľudí, ktorí prichádzajú o prácu.

Pandémia donútila zatvoriť mnohé prevádzky, čo má za následok nezamestnanosť.
Pandémia donútila zatvoriť mnohé prevádzky, čo má za následok nezamestnanosť.
Zdroj: shutterstock

Ako sa zbaviť strachu z nezamestnanosti? 

1. Prekonajte šok – To, že ste prišli o prácu, predstavuje určitý šok. Musíte ho prekonať samy v sebe a prijať túto skutočnosť. Až potom sa dokážete pohnúť ďalej.

2. Preskúmajte sa – Premyslite si, čo by ste chceli v živote dosiahnuť, skúmajte svoje pocity. Nehľadajte prácu, ktorú ste robili s nechuťou, premyslite si, čo vás v skutočnosti baví. Berte svoje prepustenie ako príležitosť nájsť si novú, lepšiu prácu.

3. Nebuďte sama – Podeľte sa o svoje pocity s priateľmi či blízkymi. Ak sa nechcete rozprávať s nikým známym, neváhajte vyhľadať odborníka, s ktorým by ste sa porozprávali. Je to lepšie, ako prepadnúť depresii.

4. Majte odvahu – Aj keď sa vám nedarí nájsť novú prácu alebo máte strach nejakú hľadať, buďte silná a odvážna. Urobte to pre seba a svoju budúcnosť, nebojte sa vykročiť jej v ústrety.

5. Hľadajte motiváciu – Po prijatí negatívnych emócií môžete ísť v živote ďalej, nechajte minulosť minulosťou. Premýšľajte, čo vás motivuje na lepšie výkony a dobrú prácu, aká činnosť vás baví, čo vám robí radosť. Nájdite si pracovný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, a choďte za ním.

Strata práce sa dá brať aj pozitívne. Ide o príležitosť nájsť si niečo lepšie.
Strata práce sa dá brať aj pozitívne. Ide o príležitosť nájsť si niečo lepšie.
Zdroj: shutterstock

Podelili sa o skúsenosť

Sandra (27)

Sandra (27)
Sandra (27)
Zdroj: shutterstock


Pracovala som ako účtovníčka. Po troch rokoch od skončenia školy som sa začiatkom tohto roka tešila z práce, ktorá ma naozaj baví, a že môžem robiť to, čo som vyštudovala. Predtým som vykladala tovar či robila hostesku, čo nebolo pre mňa. Moja radosť však netrvala dlho, po dvoch mesiacoch zaúčania prišla pandémia. Najskôr sme pracovali z domu, potom prišla správa, že firma je na tom zle a znižujú stavy. Samozrejme, ako nováčik som „letela“ logicky ja. Nič s tým nenarobím a beriem to ako znamenie, že touto cestou sa nemám uberať, ale mám hľadať v iných odvetviach.

Magda (61)

Magda (61)
Magda (61)
Zdroj: shutterstock


Pracovala som ako krajčírka 35 rokov. Teraz, keď mám už len naozaj krôčik do dôchodku, začali znižovať stavy a ja som bola z tých, ktorých prepustili ako prvých. Prečo? Vraj vo svojom veku som pre firmu neperspektívna. Najskôr som prepadla depresii, prišlo mi to nefér po toľkých rokoch, ktoré som firme obetovala. No s odstupom času vidím, že to malo zmysel. Mám už odrobených dosť rokov, požiadala som o podporu a trávim viac času s vnúčatami. Konečne ich má kto strážiť. Takže v tom vidím plus.

Saša (35)

Saša (35)
Saša (35)
Zdroj: shutterstock


Niekoľko rokov som si budovala vlastný biznis. Predtým som vždy pracovala pre niekoho. Môj kadernícky salón bol splnený sen, na ktorom som tvrdo pracovala. Prišla pandémia koronavírusu a musela som zavrieť. Nájom za miestnosť som platila z úspor, ktoré som mala bokom, no nebolo ich veľa a minuli sa. Musela som svoje kaderníctvo zrušiť a zamestnať sa ako pred piatimi rokmi.