​Čo si predstavíte, keď sa povie hippies? O tejto komunite je známe, že sa oddávali vášnivému sexu, nemali zábrany, brali rôzne omamné látky a preferovali čistú lásku. Hippies vznikli v 60. rokoch v USA, konkrétne v štáte Kalifornia v San Franciscu, a tento fenomén sa rýchlo rozšíril do celého sveta. Ich ideológiou bolo žiť v súlade s prírodou, bez pravidiel, prekážal im konzervatívny životný štýl a bojovali proti vojne vo Vietname. Na jednej strane šľachetné zámery, na druhej halucinogénne drogy a nechránený sex. Aké vzťahy mali deti kvetov?

Láska nadovšetko

Jedno je však isté, mier a láska boli základom ich ideológie. Hnutie hippies malo určité pravidlá i zásady, ako majú jeho prívrženci zmýšľať. Nikdy neboli konzervatívni a vymykali sa konvenčným pravidlám vtedajšieho sveta. Patrila k tomu hudba, protesty a manifestácie proti vojne s heslami mieru a lásky. Tá bola podľa nich riešením na všetky problémy. Nešlo iba o lásku medzi dvoma partnermi, ale aj lásku k blížnym, rodine, priateľom, druhým ľuďom, zvieratám, prírode, planéte, dokonca i lásku k nepriateľovi. Niektorí z nich dokonca chceli žiť v súlade s prírodou, a tak nemali vlastný domov a prespávali v parkoch. Často boli vegetariánmi, aby tak protestovali proti zabíjaniu zvierat a bojovali za ich rovnoprávnosť s ľuďmi. Láska bola v každom aspekte ich fungovania veľmi podstatná.

Láska nadovšetko
Zdroj: shutterstock

Voľná a nekonvenčná

Vzťahy hippies boli nevšedné, odmietali konvencie vtedajšej spoločnosti. Teda aj koncepcia lásky bola proti monogamnej a obmedzenej myšlienke, ktorá v tom čase existovala. Praktizovali otvorené sexuálne vzťahy a žili v rôznych druhoch rodinných skupín. Deti kvetov hlásali, že ľudia môžu slobodne milovať, koho chcú, kedy chcú a ako chcú. Lásku nevenovali len jednej osobe. O svoju ideológiu vzťahov sa delili so všetkými nielen v sexuálnej rovine, ale aj medzi priateľmi a rodinou.

Experimentovanie bez hraníc?

Pre hippies neexistovalo tabu týkajúce sa sexuálnych praktík. Podporovali experimentovanie s voľnou láskou a súčasťou otvorených vzťahov boli aj orgie. Jednoducho sa snažili budovať netradičné pomery a sexuálne oslobodenie. Hlásali, že vzťahy medzi ľuďmi majú byť založené na rovnosti, úprimnosti a bratskej láske. Jeden z ich sloganov hovorí za všetko: „Robiť lásku, nie vojnu!“. Často behali i nahí, mali iba typické koráliky, kvety vo vlasoch a prejavy lásky kdekoľvek na verejnosti im tiež nerobili problém. Bol to životný štýl plný slobody a lásky a rozhodne nebol pre každého. Mnohí ho aj odsudzovali.

Existujú aj dnes
Zdroj: shutterstock

Existujú aj dnes

Možno sa pri myšlienke na takzvaných hipisákov len pousmejeme a berieme to ako minulosť. No neexperimentujeme i dnes? Vo vzťahoch, v láske, dokonca aj sexe. To, čo žijeme, je vlastne iba pokračovaním toho, čo žili oni. Stále hľadáme nové podoby lásky a vzťahov. V súčasnosti je bežné, že ľudia spolu nežijú v tradičnom modeli rodiny. Niekoľkonásobné rozvody, homosexuálne partnerstvá, polyamoria, rodičia, ktorí žijú mimo manželského zväzku. Zmenila sa doba, konvencie aj ideológia, no niektoré prvky ostali. Aj vďaka minulosti a experimentom detí kvetov dnes môžeme experimentovať vo vzťahoch oveľa slobodnejšie, ale azda aj rozumnejšie.