Ak ste pojem body psychoterapia ešte nepočuli, v praxi sa venuje psychosomatickým ochoreniam. Ako sa doktorka Maderová dostala práve k tejto profesii? Vraví, že všetko sa to začalo ešte na strednej škole v Banskej Bystrici, kde študovala odbor všeobecná zdravotná sestra. „Už počas štúdia ma zaujímali ľudské osudy a príbehy, ktoré sa mi zdali nielen náročné a ťažké, ale aj fascinujúce. Preto som sa rozhodla pre štúdium psychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a súbežne na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde som ukončila jednoodborové štúdium psychológie,“ spomína.

Neustále sa vzdeláva. Teraz študuje aj klinickú akupunktúru a fytoterapiu.
Zdroj: archív

Spoznávala detské duše

Doktorka Maderová mi rozpráva, že psychologickú a poradenskú prax začala v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni s centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Bratislave, kde získala poznatky zo psychológie vyplývajúcej zo životných príbehov stredoškolákov. „Neskôr som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave a spoznávala som detské duše a ich problémy, ťažkosti rodičov pri výchove a v rodine. Pracovala som s triednymi kolektívmi a podieľala sa na vzdelávaní pedagógov. V tom čase som zvažovala psychoterapeutický výcvik, ktorého zameranie som si dlhší čas vyberala. Zaujímali ma viac terapeutické smery, ktoré prepájali rozhovor s pohybom a s procesmi tela,“ vysvetľuje, kam ju to ťahalo. A keď dostala pracovnú príležitosť rozvíjať svoju prax v klinickej psychológii a psychoterapii zameranej na telo, neváhala. „Dostala som miesto v súkromnom neurologickom centre Hippokrates, s. r. o., kde sa okrem neurologických ochorení liečia psychosomatické ochorenia. Odtiaľ bol už iba krôčik k vlastnej ambulancii.“

O jej prácu je veľký záujem.
Zdroj: archív

Psychoterapia zameraná na telo

V septembri 2012 si doktorka Maderová zriadila psychologické a terapeutické centrum Sun­rise, centrum psychosomatiky a celostnej medicíny, kde pôsobí ako klinický a poradenský psychológ a psychoterapeut. „Špecializujem sa na psychosomatické ochorenia a pracujem prostredníctvom psychoterapie zameranej na telo (body psychoterapia) s klientmi, ktorí trpia úzkostnými stavmi a neu­rotickými poruchami, stresom, podmienenými poruchami, ako sú chronické únavové stavy, syndrómy vyhorenia, neurologické ochorenia a ochorenia pohybového aparátu. Zameriavam sa na liečbu psychotraumatických zranení z detstva u dospelých, pracujem s deťmi aj s ich rodičmi. Vediem skupiny zamerané na kreatívny pohyb a uvoľňujúce cvičenia na podporu sebavedomia a sebavyjadrenia,“ rozpráva mi o svojej súčasnej práci.

Na konferencií
Zdroj: archív

Orgány sa navzájom ovplyvňujú

Tým sa to však neskončilo. Pani Denisa je žena, ktorá sa neustále vzdeláva a osobnostne rastie. „Zaujímam sa a študujem klinickú akupunktúru a fytoterapiu podľa tradičnej čínskej medicíny, a preto v praxi považujem za dôležité prepájať západnú medicínu s celostnou medicínou. Stotožňujem sa s teóriou psychoterapie zameranej na telo a s teóriou podľa tradičnej čínskej medicíny, ktoré vnímajú človeka ako celok, jednotu tela a duše. Podľa ich teórií sa všetky naše orgány vzájomne ovplyvňujú, sú prepojené a pri správnom fungovaní, pri rovnováhe (homeostáze) nielen na fyziologickej, ale aj na psychickej úrovni má organizmus schopnosť samoregulácie a obnovuje všetky bunky v tele. To je základom tak somatického, ako aj duševného zdravia a taktiež uzdravenia,“ vysvetľuje.

So synom
Zdroj: archív

Hľadala svoj smer

Pani Maderová vraví, že ako prvá ju ovplyvnila psychoterapeutka a umelkyňa Eva Weissman z Freiburgu. „Už počas štúdia na vysokej škole som u nej absolvovala niekoľko seminárov zameraných na kreatívny pohyb a tanec, psychológiu orientovanú na proces, gestalt psychoterapiu, dramatoterapiu a Feldenkraisovu metódu. Od detstva som sa venovala tancu, preto ma zaujímala terapeutická práca zameraná okrem verbálnych techník na pohyb a sebavyjadrenie.“ Po osemročnom hľadaní smeru a prístupu, ktorý by sedel aj jej povahe, ho konečne našla. „Našla som rezonanciu a uplatnenie v psychoterapii zameranej na telo – biodynamickej psychoterapii (E.S B.P.E e. V) so sídlom v Lübecku.

PhDr. Denisa Maderová
Zdroj: archív

Telo a myseľ sú jedno

V rámci štúdia psychoterapie zistila, že telo a hlava sa nedajú oddeliť a vzájomne sa ovplyvňujú. „Pravda je taká, že naša hlava má tendenciu riadiť telo oveľa viac, než si myslíme, a do jeho procesov negatívne zasahovať. To potom ovplyvňuje naše prežívanie a emócie,“ rozpráva so zanietením. Doktorka vraví, že tak ako každý človek, aj ona počas života prechádzala rôznymi obdobiami a krízami. Pozná pocity únavy aj stav vyčerpania. Situácie, v ktorých príliš vysoko nasadený výkon a taktiež mentálna záťaž môžu byť pre náš organizmus nevhodné. „Vďaka psychoterapii zameranej na telo som sa naučila a považujem za základ celkového zdravia žiť v súlade so svojím telom a s jeho potrebami, čo sa stalo mojím mottom. Počúvať signály tela, ktorými nás upozorňuje, že hrozí nebezpečenstvo. Keď nám hovorí, že si napríklad máme spraviť v práci prestávku.“

Pri práci
Zdroj: archív

Využíva silu dotyku

Psychoterapiu zameranú na telo a jej teórie považuje doktorka Maderová v praxi za veľmi účinné. Pokiaľ si to klienti želajú, využíva v terapii aj záťažovú deku, na podporu uvoľnenia. „Realizovala som kvalitatívny výskum v rámci rigoróznej práce s klientmi, ktorí trpeli úzkostnými stavmi, psychosomatickými ochoreniami a psychickými traumatickými zraneniami.“ Na záver dodáva: „V psychoterapeutickom vzťahu volím ľudský a akceptujúci prístup, svojich klientov beriem vážne a ich životný príbeh vnímam s úctou a s pokorou. Učím sa z momentov, ktoré môžu byť aj pre terapeuta niekedy ťažké, no o to viac obohacujúce. Verím tomu, že sme sa nestretli len tak náhodou. Spoznávame sa a obohacujeme vzájomne. Hoci sa každý nachádzame na inom mieste a na inej ceste svojho životného príbehu.“ 

Čo je to biodynamická psychoterapia
Zdroj: archív

Čo je to biodynamická psychoterapia

Biodynamická psychoterapia kombinuje prístup Wilhelma Reicha s prístupom Gerdy Boyesenovej, ktorá vniesla do psychoterapie prácu s dotykom. Reich bol najlepší žiak Sigmunda Freuda a zároveň prvý psychoanalytik, ktorý nazeral na človeka ako na celok psychiky a tela. Ako prvý hovoril, že ľudská osobnosť sa formuje v prostredí, do ktorého dieťa prichádza, a na jej zdravom vývoji sa v plnej miere ako prví podieľajú rodičia a neskôr iní ľudia zo sociálneho prostredia či kultúra, v ktorej dieťa žije či vyrastá. K psychickým traumám či neurózam môže dochádzať u každého z nás, pretože ideálna výchova neexistuje. Byť rodičom nás nikto neučí a často si rodičia do výchovy prenášajú okrem svojej povahy osvojené vzorce správania či výchovy. Tá nemusí byť pre ich dieťa vhodná, a tak môže dochádzať k nepodporeniu alebo k potlačeniu spontánnych potrieb a inštinktov dieťaťa. Potlačenie potrieb alebo ich nenaplnenie vedie k psychickej frustrácii dieťaťa a neskôr k vzniku neurotickej alebo aj k patologickej psychickej obrane. Tá sa postupne prejavuje v povahových vlastnostiach dospievajúceho a dospelého, ktorý môže trpieť strachom, úzkosťami, pocitmi, že nie je dostatočne dobrý a podobne. Ale traumu vidno aj na držaní tela a fyzickej konštitúcii. Psychoterapia zameraná na telo sa snaží psychické traumy klienta liečiť slovne, ale aj neverbálne napríklad pohybom. Vyjadrením emócií sa telo zbavuje nahromadených negatívnych emócií, zbavuje sa psychickej traumy. Podporuje klienta v spontánnych inštinktoch, ktoré sú viazané na voľné dýchanie, ktoré máme pod vplyvom prežívaného stresu väčšinou blokované. Gerda Boyesen, zakladateľka biodynamickej psychoterapie, bola pôvodne fyzioterapeutka a do psychoterapie vniesla prirodzený ľudský dotyk a biodynamické masáže, ktoré podporujú samouzdravujúce mechanizmy tela a harmonizujú vegetatívne procesy v tele. Terapeutický dotyk považuje za bazálnu potrebu, známu už od matky, ktorá cez dotyk a láskyplné objatie podporuje v dieťati pocit bezpečia a pocit bezpodmienečného prijatia. Tieto psychické potreby sa považujú za základ nielen duševného, ale aj celkového zdravia. Dotyk a bezpodmienečné prijatie stoja aj za našou celkovou imunitou.