Mám čerstvý vzťah a môj frajer má stále kontroluje. Chce, aby som mu hovorila, kam idem, čo robím, vždy ma upodozrieva alebo obviňuje z niečoho, čo nie je pravda. Chce ako dôkaz fotky, aby som mu ukázala, kde som a podobne. Ja to nechcem robiť, aby si na to nezvykol, ale neviem, ako to riešiť. Ako získať jeho dôveru?

Veronika

Psychologička Sylvia Dančiaková odpovedá:

Dôvera nie je o dôkazoch. Nerobte to. Dôvera vo vzťahu sa týka oboch partnerov. Každý do nového vzťahu vstupuje s rôznou dávkou neistoty, pochybností a dôvery – závisí to od osobnosti, výchovy, predchádzajúcich skúseností, ale hlavne sebaistoty.

Dôverovať vo vzťahu, rovnako ako ľúbiť, sa učíme celý čas prostredníctvom drobných každodenných prejavov lásky, ochoty deliť sa o emócie, rozhovorov, terapie, kníh, umenia, pohybu, kurzov sabapoznania... Je to celoživotná púť. (Ne)dôvera sa vo vzťahu často zamieňa za žiarlivosť – a tá nie je ani sexi, ani o láske. Žiarlivosť je o moci a o kontrole vo vzťahu, čiže o boji. Cesta je teda spoločne hľadať rovnováhu – dôležité je slovo spolu.