Manžel pani Milady pracuje v zahraničí už šesť rokov. Domov chodí každé dva týždne. Jeden, niekedy aj dva týždne zostáva doma. Dnes je to už zabehnutý kolobeh, už si zvykli, ale nebolo tomu vždy tak a začiatky boli pre rodinu veľmi ťažké.

Chceli si postaviť dom

„Keďže sme si chceli postaviť rodinný dom, manžel sa rozhodol rozbehnúť vlastné podnikanie v zahraničí. S tým nápadom prišiel on. Samozrejme, spolu sme to viackrát prebrali  a rozhodnutie som akceptovala. Uvedomovala som si, že ak chceme niečo v živote dosiahnuť, treba občas riskovať a niečoho sa vzdať. Začiatky boli pre manžela pracovne náročné, bol preč šesť týždňov a týždeň doma. Počas toho týždňa pracoval na našom dome. Pre mňa ako pre ženu to bolo citovo náročnejšie, veľmi mi chýbal. Najviac sa to prejavovalo, keď boli deti malé a bola som na materskej dovolenke,“ približuje Milada.

Manžel sa rozhodol rozbehnúť vlastné podnikanie v zahraničí.
Manžel sa rozhodol rozbehnúť vlastné podnikanie v zahraničí.
Zdroj: Shutterstock

 Vzťah na diaľku funguje

„Nikdy však neboli všetky starosti na mojich pleciach, vďaka obrovskej pomoci a podpore rodičov sme všetko zvládli. Počas materskej dovolenky sme boli párkrát za manželom v zahraničí aj na dlhšie a na výlety za ním mám tie najkrajšie spomienky. Nikdy sme však neuvažovali, že by sme sa tam presťahovali natrvalo, keďže tu máme svoju rodinu, priateľov a ja aj zamestnanie, ktoré robím rada,“ vysvetľuje svoje dôvody mladá žena.

„Po šiestich rokoch vzťahu na diaľku môžem konštatovať, že prežívame krásne obdobie života, odlúčenie už nevnímam tak intenzívne, keďže dve malé deti a zamestnanie ma naplno pohlcujú. Pevne verím, že vzťah na diaľku môže fungovať, aj po desiatich rokoch manželstva sa na seba vždy veľmi tešíme. Svojho manžela nadovšetko ľúbim a cítim to rovnako aj z jeho strany.“

Vzťah Milady je mnohokrát o internetovej komunikácii.
Vzťah Milady je mnohokrát o internetovej komunikácii.
Zdroj: Shutterstock

Vyjadrenie odborníka

Odpovedá klinický psychológ Martin Miler z Ars Viae:

Môže fungovať taký vzťah, ak manžel/partner pracuje v zahraničí?
Všetko závisí od nastavenia oboch partnerov vo vzťahu. Sú manželstvá, ktoré takto fungujú, a ide to bez problémov, ale sú aj také, kde tento model nie je možný. Niekedy je to dokonca tak, že niektoré manželstvá najlepšie dokážu fungovať práve v takomto nastavení a problém vzniká, keď sa manžel natrvalo vráti domov.

Celú domácnosť má na starosti žena, ako sa to dá zvládnuť?
Niekedy je to ťažké, najmä ak bol manžel významnou pomocou v domácnosti a niekedy to, naopak, ženám vyhovuje. Lebo napríklad môžu o mnohých veciach a chode domácnosti rozhodovať samy. Zároveň treba povedať, že niektoré ženy majú celú domácnosť na svojich pleciach, aj keď muž neodchádza z domova za prácou na dlhý čas. Veľa teda závisí od toho, ako sú tieto veci vo vzťahu nastavené.

Čo treba robiť, aby taký vzťah mohol fungovať? Čo si treba uvedomiť, ako treba pristupovať k sebe navzájom?
Dlhodobé opakované odlúčenie môže prinášať ťažkosti najmä v intímnej oblasti, a tým nemyslím len otázku sexuálneho spolužitia. Predsa len, na to, aby sa ľudia cítili dostatočne komfortne na intímnej úrovni či už duševnej, alebo telesnej, potrebujú byť aj fyzicky pri sebe. Na druhej strane aj ľudia, ktorí sú fyzicky spolu a nepracujú na vzťahu, sa môžu navzájom dramaticky odcudziť. Je dôležité, aby partneri komunikovali svoje potreby a hľadali cesty, ako by si ich, aspoň do istej miery, vzájomne napĺňali.

Starí rodičia sú často nevyhnutnou pomocou.
Starí rodičia sú často nevyhnutnou pomocou.
Zdroj: Shutterstock

Tipy, ako to zvládnuť bez partnera

● Nebojte sa požiadať o pomoc rodinu (rodičov, susedov, súrodencov...).
● Necíťte sa vinná, ak  všetko nejde tak, ako by ste si to priali.
● Vylúčte niektoré činnosti, ak sa cítite priveľmi  vyťažená (nemusíte mať každý deň upratané, naučte sa pripravovať rýchle jedlá...).
● Skúste si nájsť čas aj  na seba.