Nechceme zovšeobecňovať a česť výnimkám, nie všetci muži očakávajú zaobchádzanie ako v „mama hoteli“. Ale aj v 21. storočí je to stále dosť platný scenár. Hoci sú dnes ženy emancipované a veľká časť z nich je finančne nezávislá, s kariérou i vlastným názorom, doma stále plnia rolu slúžky.

Matka, pracovníčka, upratovačka?!
Zdroj: Shutterstock

Radosť či práca?

Mnoho žien doma stále otročí a ocitli sa v pasci medzi prácou, domácnosťou a povinnosťou uspokojovať muža vo všetkých smeroch. Často sa tak dostávajú na hranicu vyčerpania a vyhorenia, pretože zvládnuť všetko naraz jednoducho nie je v ľudských silách. Muži síce často hovoria, že pomáhajú. To je ten kameň úrazu. Pokiaľ sú v páre obaja pracujúci, nie je dôvod, aby väčšina práce okolo domácnosti a detí ležala na pleciach ženy a muž občas „pomohol“. Je to len zažitý stereotyp z minulosti.