Aj keď to neviete pochopiť a možno si dlho nepripúšťate, že sa to vôbec deje, je to možné. Nezhody existujú v akomkoľvek vzťahu. A hoci ste celé roky fungovali so svojou „naj“ v harmónii, môže sa stať, že zrazu ste vzájomnou prítomnosťou presýtené.

Aká je príčina?

Ak zistíte, že vzájomná prítomnosť a stretávanie vám prekážajú a obťažujú vás, máte problém. Hoci je ťažké uvedomiť si to a potom i priznať. Dôvodov môže byť hneď niekoľko.

1. Venujete si viac času, ako je zdravé
Na jednej strane je skvelé, že sa aj po dlhých rokoch stále stretávate s tou istou najlepšou priateľkou. Takéto kamarátstva od školských čias bývajú veľmi pevné. Ale ak s ňou trávite viac času ako so svojím partnerom alebo na úkor času pre seba, čoskoro sa jedna druhej presýtite a pôjde skôr o rutinu ako o radosť zo stretnutia.

Zdroj: shutterstock

2. Nový muž
Častú nezhodu medzi ženami spôsobuje nový partner. Ten dokáže narušiť dlhoročný harmonický vzťah medzi dvoma priateľkami. Ste zvyknuté na určitý štandard, pravidelnosť stretávania, kávičky a hodinové rozhovory. Ale vaša priateľka zrazu ruší stretnutia pre svoj nový objav. A keď sa už konečne stretnete, nevraví o ničom inom, len o ňom. Toto dokáže pokaziť vzťah nadobro.

3. Dieťa
Ak sa jedna z priateliek stane matkou, zrazu má menej času na stretnutia a už celkom iné životné priority ako tá, ktorá je bezdetná. Kým predtým ste na stretnutiach rozoberali problémy oboch – či už pracovné, osobné, rodinné, prípadne témy ako muži, móda a nakupovanie, teraz sa predmetom rozhovorov stali plienky, príkrmy a detské choroby. Zrazu si budete pripadať ako z iného sveta a to môže byť problém.

Zdroj: shutterstock

4. Nová kamarátka
Keď do vzťahu dvoch žien vstúpi tretia, neveští to nič dobré. V skupine žien môžu byť aj štyri kamarátky, ale tá najlepšia je vždy len jedna. Súperenie žien o priazeň najlepšej priateľky môže dospieť ku koncu priateľstva.

Článok pokračuje na ďalšej strane