Súčasný stav vo svete kvôli pandémii robí radosť asi málokomu. A podľa kalifornských sociológov bude po skončení pandémie ešte horšie. Podľa nich sa totiž v západnej spoločnosti ešte prehĺbi kríza s pôrodnosťou a nezadanými ľuďmi, ktorí budú single dlhšie ako doteraz. Zhorší sa tiež sexualizácia. Ženy sa budú ešte urputnejšie snažiť upútať pozornosť podčiarkovaním svojich sexuálnych atribútov.

 

Tvrdí to tím vedcov z Kalifornskej univerzity, ktorý urobil analýzu situácie a vývoja spoločnosti z pohľadu mnohých odborov a deväťdesiatich rôznych štúdií. Podľa autorov dlhodobé ochromenie spoločnosti a Lockdown povedú k nárastu konzervativizmu a zvyšovaniu nerovnosti medzi pohlaviami.

Korona pandémia neničí len zdravie ľudí a ekonomiku, nepriaznivý vplyv má aj na vzťahy.
Zdroj: Shutterstock

Podľa autorov bude ďalej klesať pôrodnosť, ľudia sa budú vyhýbať manželstvu aj iným typom vzťahov. Sklamanie budú zažívať aj ľudia, ktorí sa spoznajú online. Mnoho zamilovaných, ktorí sa poznajú len vďaka moderným technológiám a internetu, budú rozčarovaní, až dôjde na reálne fyzické stretnutia.

Podľa profesorky Martie Haseltonovej, autorky predpovede, celosvetová kríza, predovšetkým však Lockdown, znižujú súcit a empatiu s druhými. Predovšetkým preto, že sú egocentrici a sebci násilím nútení zostať doma a obmedzovať svoje potreby. Títo ľudia vymenia empatiu a súcit za hnev.

Lockdown a domáca výučovanie detí tiež zvýšia hnevu žien voči mužom. Jednak preto, že musia tradične robiť viac prác v domácnosti. Počas Lockdownu sa nálož zväčší, navyše ženy častejšie riešia vzdelávanie svojich potomkov v Lockdowne. Ženy sa tak budú voči mužom búriť, tí začnú zastávať konzervatívnejší pohľad na roly pohlavia.

Ilustračná snímka
Zdroj: Shutterstock

Podľa doktorky Haseltonovej už to prebieha. Napríklad od začiatku roka ženy pracujúce vo vede publikujú oveľa menej ako v predchádzajúcich rokoch. Muži pracujúci vo vede ale publikujú odborné články stále rovnako. Je teda vraj zrejmé, že kvôli nadmernej záťaži doma ženy zanedbávajú kariéru.

Ženy sa tak vraj stanú opäť závislejšie od mužov, budú sa teda opäť viac "predávať" vizážou a svojimi ženskými prednosťami a zosilnie sexualizácia žien. Spoločnosť sa opäť vráti ku konzervatívnejšiemu pohľadu na roly pohlavia. "Ten vírus odhaľuje našu pravú podstatu a naše slabiny," vysvetľuje ďalší z autorov doktor Benjamin Seitz z Kalifornskej univerzity.