Nechceme preháňať, ale z mužov v znamení Raka sa stávajú perfektní manželia a milujúci otcovia! Čítajte, prečo:

1. Čo na srdci, to na tvári

Občas sa možno snaží skrývať svoje pravé pocity. Ale nemusíte byť žiadny Sherlock Holmes, aby ste vypátrali, čo sa v jeho vnútri práve odohráva. Jeho tvár vám všetko prezradí. A kvôli tomu muži v znamení Raka vôbec nevedia klamať

2. Nechce, aby ho druhí chápali

Vôbec netúži po tom, aby druhým vnucoval svoju pravdu. Hoci má na svet jasný názor, necíti nutkanie, aby ho nejakým spôsobom "šíril". Práve preto môže byť pre vás čudné, že tak rád necháva veci vo vašej réžii. Môže to byť klamlivý krok, lebo hoci vám dáva v rozhodovaní slobodu, nenechá sa tak ľahko presvedčiť, ako to na prvý pohľad vyzerá...

3. Potrebuje byť občas sám

Len vtedy vie byť naozaj oddaný a obetavý, ak má príležitosť občas zostať sám a dobiť si baterky. Je pravdepodobné, že si už stihol nájsť nejakú osamelú záľubu, ktorú mu v žiadnom prípade nezakazujte, najmä nie vtedy, ak si ho chcete udrža

4. Druhých dáva na prvé miesto

Jeho milovaní - aj ľudia, ktorých rešpektuje - sú pre neho oveľa dôležitejší ako on sám. Je schopný pre druhých všetko obetovať, a hoci to znie neuveriteľne, je to pre neho celkom prirodzené. Ak si však na to príliš ľahko zvyknete a neustále vyžadujete, aby pre vás robil "veľké veci", čoskoro sa začne cítiť nepríjemne.

5. Miluje rozumné rozhovory

Ak sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorých dobre pozná, ústa sa mu ani nezatvoria. S tými, ktorým dôveruje, dokáže prerozprávať celé hodiny a zdá sa mu, že ubehlo len zopár minút. Je múdry, vtipný, rozhľadený, so skvelým zmyslom pre humor - jednoducho muž snov!