Čo v sebe musí mať žena, aby bola pre muža dlhodobo zaujímavou a výnimočnou? Základom vzťahov je príťažlivosť, to, čo sa mužovi na žene páči, kvôli čomu sa do nej zaľúbi a bude pre neho zaujímavá nielen na chvíľu, ale dlhší čas. Tieto výnimočné ženské vlastnosti majú na mužov najväčší vplyv.

Vedci zistili, že sa osobnosti oboch partnerov rozvinuli ako pozitívne, tak aj negatívne v prvých mesiacoch po uzatvorení manželstva.
Zdroj: Shutterstock