Ako prežiť v partnerstve s chlapom, ktorý sa obzrie za každou sukňou?

Sú dva základné postoje: PRIJMEM to alebo s tým budem BOJOVAŤ. Ten boj bude zrejme bojom s veternými mlynmi. Mnohí muži sukničkári majú záujem o nápravu, ale niečo hlboko v nich je silnejšie a bráni im v tom. Sú magneticky priťahovaní ženami, chcú si užiť lov, potvrdiť svoju mužnosť, získať lásku a obdiv, dobrý pocit zo seba, prekryť prázdnotu... Prijať svojho muža takého, aký je, však nie je jednoduché. Je to proces, pri ktorom je nutné mnohého sa vzdať – ilúzií, predsudkov, závislosti od neho a svojich nezrelých potrieb. Taktiež je nutné prijímať samu seba takú, aká som, pochopiť svoje potreby a prestať lipnúť na predstave o dokonalom partnerovi. Už len vykročením na túto cestu sa vám uľaví. Ak prijmete aspoň to, že mať muža sukničkára zraňuje a bolí.

Ako na takéto správanie reagovať?

Nebojovať s mužom, nenaprávať ho, neodsudzovať ho, ak je to možné, nerobiť mu scény a neumárať sa vo výčitkách a v hneve. Mal by však jasne vedieť, čo vám jeho správanie spôsobuje. Hnev príde, ale netreba ho živiť, zotrvať v ňom. Váš muž iný s najväčšou pravdepodobnosťou nebude len preto, že vám sa to nepáči. Pomáha byť k nemu úprimná, ale nerobiť scény. Sukničkár a neverník preveruje našu sebaúctu a vlastnú hodnotu. Toto vám dáva príležitosť urobiť si poriadok v tom, o čom je váš vzťah a na čom je postavený. Dokážete svojho muža naozaj milovať, napriek tomu, že sa obzerá za každou sukňou? Riešte seba, nie jeho. Jeho správanie je jeho zodpovednosť.

Ak vás prestane napĺňať život s ním, hľadajte silu osamostatniť sa. Zbavte sa závislosti od partnera. Závislosť prebúdza zranenia, ktoré sú prekryté harmonickým vzťahom. To, že je váš muž sukničkár, len prebudí bolesť, ktorú nosíte dávno v sebe. Ak príliš prežívate mužovo nevinné zaoberanie sa ženami, býva to nevedomá závislosť od citovej drámy a utrpenia, bojujete tým o lásku a jeho pozornosť. Ak sú v tom deti, iné dôvody, osloboďte sa aspoň emocionálne a neberte to, že je sukničkár, osobne. Neodvíjajte svoju hodnotu od toho, či sa partner zaujíma aj o iné ženy. Využite to na  sebapoznanie a svoju premenu. Porovnajte, čo dávate a čo za to dostávate. Vo vzťahoch sa učíme milovať seba a toho druhého aj so slabosťami. Učíme sa upúšťať od nárokov a výhrad. Učíme sa, čo je to skutočná láska a odpustenie.

Dá sa takého muža zmeniť?

Muži, ktorí sú ochotní riskovať manželstvo, rodinu a zázemie pre pletky a nevery, majú zväčša nízku emočnú inteligenciu, bývajú nezrelí a svoju nespokojnosť vo vzťahu spojenú s prázdnotou dosycujú zvonku. Mnohí majú strach z blízkosti a nie je v ich silách vytvoriť dostatočne hlboký a pevný vzťah s jednou ženou. Otázka znie – je v našich silách zmeniť niekoho iného, ako sme my?

Na jednej strane túžime po tom, aby sme boli prijímané také, aké sme, a zároveň sa my snažíme o pravý opak. Nevieme sa zmieriť so slabosťou a nezrelosťou partnera – sukničkára –, a tak s tým bojujeme v sebe aj s ním. Zastrašiť muža alebo mu niečo vyčítať je málo účinné. Navyše dosiahnete dusno vo vzťahu, z ktorého rád unikne k druhej.

Nezabúdajte, že podobné priťahuje podobné. Ak my zmeníme postoj, oslobodíme sa od  hnevu, potreby ho meniť a závislosti od neho , uvidíme nové možnosti. Čím je žena zrelšia, tým má väčšiu šancu vytvoriť priestor, kde môže prebývať skutočná láska a dôstojnosť.