V poslednom čase sa však stupňujú nezhody za maličkosti. Od jeho dobrého známeho som sa dozvedela, že má partiu, v ktorej sa stretávajú muži aj ženy a holdujú alkoholu. Keď som mu to vyčítala, tak ma odbil, že sú to priatelia a aj on sa potrebuje zabaviť. Mám pocit, ako keby ho to doma už nebavilo. Vydrží nám to?

Stanislava a Ján

Čo my na to?

Poznáte svoje silné a slabé stránky, viete, že zlozvyky môžete potlačiť, ale nie zrušiť, máte svoje stereotypy, ktorých sa držíte. Ak sa táto rovnováha naruší, tak sa to niekde odrazí. Sú zmeny, ktoré sa dajú akceptovať, keď sa nimi neprekračujú nejaké hranice. Zistite, kde sú hranice vo vašom prípade. Ak si ich dokážete stanoviť a obaja rešpektovať, tak váš vzťah bude v poriadku. Prekročenie hraníc ho však ohrozí. To je už ďalšia fáza, ktorá nebude potrebná, ak sa dokážete rozumne dohodnúť.