Tím psychológov zo Švajčiarska a Číny preukázal, že mužský pohlavný hormón testosterón má antisociálne účinky, ak ho majú muži príliš veľa vo svojej krvi. Majitelia zvýšených hladín tohto hormónu bývajú mužnejší, svalnatejší, ale aj agresívnejší. A okrem toho sa oveľa častejšie správajú sebecky a za toto správanie sa nehanbia. A navyše sú to väčší chamtivci, ktorí žene za večeru nezaplatia.

Aj vy máte doma chlapa nabitého testosterónom?
Zdroj: Shutterstock

Spomínaný tím autorov to preukázal sledovaním mozgu magnetickou rezonanciou. Pokusným osobám zmeral hladinu testosterónu a zisťoval, ako mozog reaguje na pri rozhodovaní v ekonomických otázkach. Muži so zvýšenou hladinou testosterónu oveľa častejšie konali sebecky vo vlastný prospech. Testosterón tlmí centrá, čo naznačuje práve metóda zobrazovania mozgu pri jeho činnosti, ktoré sú zodpovedné za altruistické správanie, teda správanie zamerané na dobro a pomoc druhým.

Aj vy máte doma chlapa nabitého testosterónom?
Zdroj: Shutterstock

Muži so zvýšenou hladinou testosterónu sú väčší sebci, veľmi neradi darujú peniaze na dobročinnosť a o to menej radi platia za druhých napríklad v reštaurácii. O štedrosti a veľkorysosti u väčšiny z nich nemôže byť ani reč.

Aj vy máte doma chlapa nabitého testosterónom?
Zdroj: Shutterstock

"Testosterón sa spája s agresívnym správaním u zvierat aj ľudí. Tu sme priamo odhalili vzťah medzi zvýšenou hladinou testosterónu a sebeckým správaním pri rozhodovaní, ktoré sa týkalo ekonomických otázok, popísali sme priamo nervové mechanizmy, ktorými testosterón obmedzuje štedrosť a veľkorysosť," myslia si autori.

Aj vy máte doma chlapa nabitého testosterónom?
Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Famous