Čo sa vám môže stať?

V okamihu môžete prísť o svoju osobnosť, priateľov, záľuby a on vás bez mihnutia oka vymení za inú. Je to zvláštne, ale je to tak. V partnerskom vzťahu dokážeme byť my ženy majsterkami v potláčaní vlastnej individuality. A veľmi často. Mnohé z nás by urobili pre svojho vyvoleného prvé posledné. Potláčame vlastnú individualitu, postupne sa vzdávame všetkých svojich koníčkov, kamarátok, dokonca aj rodiny a vecí, ktoré boli pre nás dôležité, len preto, aby sme vyhoveli partnerovi. Prečo to robíme, keď to muži často od nás ani nechcú? Možno dúfame, že za to od nich dostaneme niečo oveľa lepšie a budeme si žiť šťastne, prinajmenšom ako v rozprávke. Lenže výsledkom často býva len strata kontroly nad vlastným životom, totálna závislosť od partnera a obrovské sklamanie.

Čo či kto za to môže

Kompromisy a vzájomné obety síce do vzťahu patria, no ženy s nízkym sebavedomím neraz nepoznajú hranicu a prekračujú všetky medze. Idú sa rozdať, len aby bol partner spokojný. Niektoré to robia, pretože im spolunažívanie s daným mužom vyhovuje a sú relatívne šťastné, pričom dúfajú, že muž im dá za ich prístup aj to, čo im doteraz v živote chýbalo. No sú aj také, ktoré s partnerom zostávajú, aj keď sú s ním nešťastné. Radšej znášajú urážky, krik, kritiku, podceňovanie. Prečo?

Mgr. Jana Mladá, emočná koučka
Zdroj: archív čitateľky

Boja sa byť samy a majú o sebe nízku mienku. „Žena, ktorá má nízke sebavedomie, dovolí partnerovi, aby s ňou zaobchádzal nepekne, aby ju ponižoval, kričal na ňu alebo ju urážal. Alebo svojho partnera nechá, aby rozhodoval o jej živote, pretože si o nej myslí, že je neschopná.

Dopustí, aby on preferoval jeho záujmy a ciele a podporuje ho v ich dosahovaní. Samo osebe by to bolo fajn, lenže žena s nízkym sebavedomím pritom úplne zabudne na seba. Obetuje všetko, aby podporovala partnera, úplne potlačí vlastnú individualitu, zmení sa. Partner sa však mení tiež. S podporou ženy rastie, väčšinou vo svojej profesii, stretáva sa s ľuďmi, užíva si život. Jeho partnerka, žena s nízkym sebavedomím, sa stará o deti a domácnosť, alebo iba nečinne čaká, kedy príde domov, aby sa o neho mohla postarať. Zrazu to mužovi prestane vyhovovať a vymení ju za inú,“ hovorí emočná koučka Mgr. Jana Mladá z Koučmed.sk.

Aké sme, takého priťahujeme

Či chceme alebo nie, do života priťahujeme podobných ľudí, ako sme my samy. Zväčša to platí aj pri výbere partnerov a úroveň ich sebavedomia. Problém nastane vtedy, keď sa rozhodneme na nízkom sebavedomí zapracovať. Postupne si začneme uvedomovať vlastnú hodnotu, učíme sa prijímať svoje pozitíva i negatíva, mať sa rady bez ohľadu na okolnosti. Rešpektujeme, aké sme naozaj.

Prehodnocujeme stereotypy ponúkané spoločnosťou a zisťujeme, že naša hodnota nezávisí od kariérneho postupu, dokonale upratanej domácnosti a že nie je možné, aby sme boli dokonalými matkami, partnerkami a aj zamestnankyňami zároveň. Zameriavame sa na to, čo prinesie spokojnosť aj nám. Presviedčame sa o tom, že nedokonalosť je ľudská a nie je tragédia zlyhať, ale treba sa poučiť a ísť ďalej. Prestáva nás trápiť, čo si o nás myslia ostatní, veď je to náš život. A vôbec, poznanie, že každá jedna z nás je krásna a originálna bytosť, ktorá si zaslúži všetko, o čom sníva, je oslobodzujúce i posilňujúce zároveň. Čo sa stane, ak si toto všetko uvedomíme?

Bezhraničný obdiv k mužovi môže vzťah úplne
Zdroj: Shutterstock

Koučka Jana Mladá sa vo svojej praxi veľmi často stretáva so ženami rôzneho veku, ktoré sa rozhodli na sebe pracovať a získať vlastnú sebaúctu. „Nízke sebavedomie môže mať vo vzťahu dva prejavy. Jeden je ustupujúci, submisívny, kým druhý je vyvyšujúci sa alebo až agresívny. Preto, keď sa jeden z partnerov zmení, tak mu ten druhý, ktorý so svojím sebavedomím nič nerobil, prestane vyhovovať a pritiahne si nového, ktorý bude zodpovedať jeho úrovni sebavedomia,“ hovorí.

Staráte sa o všetko a všetkých - tak prečo nie aj
Zdroj: iStock